Οδηγός αγοραστή_W_Μικρά συστήματα

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Ein Kompaktsystem MAX active mit blauem Aktivkohlefilter der Firma PURION GmbH.
Ein Kompaktsystem MAX active mit zwei Blauwasserfiltern und einer UV-C-Anlage der Firma PURION GmbH.
Die PURION GmbH produziert und vertreibt ein hochwertiges Kompaktsystem MAX active, das eine effiziente UV-C-Anlage und einen effektiven Aktivkohlefilter umfasst.
Ein schwarz-gelbes Kompaktsystem MAX Aktivkabel mit zwei Adern, verwendet in der Wasseraufbereitungskette der PURION GmbH.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund, veredelt mit einem PURION GmbH Kompaktsystem MAX active.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Ein Kompaktsystem MAX active mit blauem Aktivkohlefilter der Firma PURION GmbH.
Ein Kompaktsystem MAX active mit zwei Blauwasserfiltern und einer UV-C-Anlage der Firma PURION GmbH.
Die PURION GmbH produziert und vertreibt ein hochwertiges Kompaktsystem MAX active, das eine effiziente UV-C-Anlage und einen effektiven Aktivkohlefilter umfasst.
Ein schwarz-gelbes Kompaktsystem MAX Aktivkabel mit zwei Adern, verwendet in der Wasseraufbereitungskette der PURION GmbH.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund, veredelt mit einem PURION GmbH Kompaktsystem MAX active.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

Συμπαγές σύστημα max ενεργό

€1.959,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ανακαλύψτε το Max Active Compact System - εντελώς προ -συναρμολογημένο πλαίσιο με 3 φίλτρα και ισχυρή αντλία για αποτελεσματική κινητή επεξεργασία νερού.
Industrielles Wasseraufbereitungssystem mit Filtern, Rohren und digitalem Bedienfeld auf einem Metallrahmen montiert, mit PURION DVGW Zert. All-in-One-Komponenten der PURION GmbH.
Ein Metallrohr mit daran befestigtem Ventil, verwendet für PURION DVGW Zert. All-in-One- oder UVC-Anlagensysteme der PURION GmbH.
PURION DVGW Zert. der PURION GmbH All in One Trinkwasser UVC Anlage Rückspülfilter.
PURION DVGW Zert. der Purion GmbH All in One ist eine hocheffiziente UVC-Anlage, die durch ihr fortschrittliches Rückspülfiltersystem für eine wirksame Desinfektion von Trinkwasser sorgt.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
Ein PURION DVGW Zert. All in One Rückflussverhinderer mit Bypass-Messgerät und Absperrventil, angeschlossen an ein graues Rohr, isoliert auf weißem Hintergrund, ist DVGW-zertifiziert.
-0%
Industrielles Wasseraufbereitungssystem mit Filtern, Rohren und digitalem Bedienfeld auf einem Metallrahmen montiert, mit PURION DVGW Zert. All-in-One-Komponenten der PURION GmbH.
Ein Metallrohr mit daran befestigtem Ventil, verwendet für PURION DVGW Zert. All-in-One- oder UVC-Anlagensysteme der PURION GmbH.
PURION DVGW Zert. der PURION GmbH All in One Trinkwasser UVC Anlage Rückspülfilter.
PURION DVGW Zert. der Purion GmbH All in One ist eine hocheffiziente UVC-Anlage, die durch ihr fortschrittliches Rückspülfiltersystem für eine wirksame Desinfektion von Trinkwasser sorgt.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
Ein PURION DVGW Zert. All in One Rückflussverhinderer mit Bypass-Messgerät und Absperrventil, angeschlossen an ein graues Rohr, isoliert auf weißem Hintergrund, ist DVGW-zertifiziert.

PURION DVGW Πιστοποιητικό. Όλα σε ένα

€4.699,00

*

€5.999,00
Παρακολούθηση αισθητήρων
Σύγχρονο και ισχυρό σύστημα UV. Πιστοποιημένο σύμφωνα με το τελευταίο πρότυπο DVGW. Πιστοποιητικό από το φύλλο εργασίας W 294 του 2021 Έξοδος έως 4 m³/h.
Das Fusion-Wasseraufbereitungssystem verfügt über die leistungsstarke Kombination aus dem PURION GmbH Kompaktsystem MAX und der PURION UV-C-Desinfektionslage und sorgt so für eine hochwirksame Desinfektion. Darüber hinaus ist es
Ein Wasserreinigungssystem mit zwei blauen Wasserkrügen, ausgestattet mit dem Kompaktsystem MAX der PURION GmbH zur verbesserten Filterung und der PURION UV-C-Desinfektionslage zur Desinfektion. Zusätzlich,
Dieses PURION-System verfügt über das kompakte Kompaktsystem MAX der PURION GmbH mit integriertem Partikelfilter und leistungsstarker PURION UV-C-Desinfektionslage für effiziente Reinigung und Sterilisation.
Purion GmbH ist ein fortschrittliches Kompaktsystem MAX, das über eine leistungsstarke PURION UV-C-Desinfektionslage verfügt. Mit seinem leistungsstarken Partikelfilter beseitigt er effektiv Schadstoffe.
Eine Kompaktsystem MAX-Röhre mit Partikelfilter auf weißem Hintergrund. (Markenname: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Das Fusion-Wasseraufbereitungssystem verfügt über die leistungsstarke Kombination aus dem PURION GmbH Kompaktsystem MAX und der PURION UV-C-Desinfektionslage und sorgt so für eine hochwirksame Desinfektion. Darüber hinaus ist es
Ein Wasserreinigungssystem mit zwei blauen Wasserkrügen, ausgestattet mit dem Kompaktsystem MAX der PURION GmbH zur verbesserten Filterung und der PURION UV-C-Desinfektionslage zur Desinfektion. Zusätzlich,
Dieses PURION-System verfügt über das kompakte Kompaktsystem MAX der PURION GmbH mit integriertem Partikelfilter und leistungsstarker PURION UV-C-Desinfektionslage für effiziente Reinigung und Sterilisation.
Purion GmbH ist ein fortschrittliches Kompaktsystem MAX, das über eine leistungsstarke PURION UV-C-Desinfektionslage verfügt. Mit seinem leistungsstarken Partikelfilter beseitigt er effektiv Schadstoffe.
Eine Kompaktsystem MAX-Röhre mit Partikelfilter auf weißem Hintergrund. (Markenname: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

Συμπαγές σύστημα max

€1.359,00

*

Παρακολούθηση ζωής
PURION MAX Compact System: Απολύμανση UV-C, 3 προ-φίλτρο (σωματίδια, απεξάρτιση, ενεργοποιημένος άνθρακας) για πλήρη επεξεργασία νερού και θανάτωση βακτηρίων, μικροβίων και ιών.
Das Kompaktsystem active der PURION GmbH ist eine kompakte und effiziente Wasseraufbereitungslösung, die mithilfe einer UV-C-Anlage eine hochwertige Wasserreinigung in der gesamten Wasseraufbereitungskette gewährleistet.
Ein Kompaktsystem-Aktivwasserreinigungssystem mit Metallrahmen und UV-C-Anlage, hergestellt von der PURION GmbH.
Das Kompaktsystem active der PURION GmbH ist eine innovative kompakte UV-C-Anlage, die mit ihrer fortschrittlichen Wasseraufbereitungskette für eine effiziente Wasserreinigung sorgt.
Ein schwarz-gelbes Kompaktsystem-Aktivkabel mit zwei Adern, verwendet in einer UV-C-Anlage der PURION GmbH.
Eine Blaulichtröhre mit einer UV-C-Anlage auf weißem Hintergrund.
Produktname: Kompaktsystem aktiv
Markenname: PURION GmbH

Eine Kompaktsystem-Aktivlichtröhre mit einer UV-C-Anlage auf weißem Hintergrund, hergestellt von der PURION GmbH.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Das Kompaktsystem active der PURION GmbH ist eine kompakte und effiziente Wasseraufbereitungslösung, die mithilfe einer UV-C-Anlage eine hochwertige Wasserreinigung in der gesamten Wasseraufbereitungskette gewährleistet.
Ein Kompaktsystem-Aktivwasserreinigungssystem mit Metallrahmen und UV-C-Anlage, hergestellt von der PURION GmbH.
Das Kompaktsystem active der PURION GmbH ist eine innovative kompakte UV-C-Anlage, die mit ihrer fortschrittlichen Wasseraufbereitungskette für eine effiziente Wasserreinigung sorgt.
Ein schwarz-gelbes Kompaktsystem-Aktivkabel mit zwei Adern, verwendet in einer UV-C-Anlage der PURION GmbH.
Eine Blaulichtröhre mit einer UV-C-Anlage auf weißem Hintergrund.
Produktname: Kompaktsystem aktiv
Markenname: PURION GmbH

Eine Kompaktsystem-Aktivlichtröhre mit einer UV-C-Anlage auf weißem Hintergrund, hergestellt von der PURION GmbH.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

Ενεργό σύστημα συμπαγούς συστήματος

€1.799,00

*

Auf weißem Hintergrund ist ein PURION Mobile Concept Wasseraufbereitungssystem mit UV-Anlage abgebildet. Das System besteht aus langlebigen Komponenten.
Eine PURION Mobile Concept-Maschine mit daran befestigten blauen Ventilen und Schläuchen sowie langlebigen Komponenten.
Eine mobile PURION Mobile Concept Maschine mit angeschlossenem Schlauch, ausgestattet mit UV-Anlage und langlebigen Komponenten.
Ein mobiles PURION Mobile Concept-System mit langlebigen Komponenten, darunter ein blauer PURION-Filter und zwei blaue PURION-Schläuche.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Auf weißem Hintergrund ist ein PURION Mobile Concept Wasseraufbereitungssystem mit UV-Anlage abgebildet. Das System besteht aus langlebigen Komponenten.
Eine PURION Mobile Concept-Maschine mit daran befestigten blauen Ventilen und Schläuchen sowie langlebigen Komponenten.
Eine mobile PURION Mobile Concept Maschine mit angeschlossenem Schlauch, ausgestattet mit UV-Anlage und langlebigen Komponenten.
Ein mobiles PURION Mobile Concept-System mit langlebigen Komponenten, darunter ein blauer PURION-Filter und zwei blaue PURION-Schläuche.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

Concept Mobile Purion

€2.699,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Το Concept Purion Mobile προσφέρει κινητή επεξεργασία νερού με σύστημα UV, προ-φίλτρα και ισχυρή αντλία. Κατασκευάστηκε στη Γερμανία για την υψηλότερη ποιότητα.

Sicherheit & Qualität

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

30 TAGE KOSTENLOSE
PRODUKTRÜCKGABE

KOSTENFREIE
KUNDENBERATUNG

OFFIZIELLER PURION
HÄNDLER

Schneller Versand

Flexible Zahlung