Συστήματα UVC για πισίνες θαλασσινού νερού μέχρι 60m3

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt PURION 2501 PVC-U OTC Plus professionelle Reinigungsdienstleistungen für Salzwasserpools mit modernster UV-C-Desinfektionsverfahrenstechnologie an.
Eine PURION 2501 PVC-U OTC Plus Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die das UV-C-Desinfektionsverfahren nutzt. (Markenname: PURION GmbH)
Die PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2501 PVC-U OTC Plus und bietet erstklassige Salzwasserpools- und Reinigungsdienstleistungen.
Ein schwarz-gelbes PURION 2501 PVC-U OTC Plus Wasserfiltersystem mit UV-C-Desinfektionsverfahren auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt PURION 2501 PVC-U OTC Plus professionelle Reinigungsdienstleistungen für Salzwasserpools mit modernster UV-C-Desinfektionsverfahrenstechnologie an.
Eine PURION 2501 PVC-U OTC Plus Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die das UV-C-Desinfektionsverfahren nutzt. (Markenname: PURION GmbH)
Die PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2501 PVC-U OTC Plus und bietet erstklassige Salzwasserpools- und Reinigungsdienstleistungen.
Ein schwarz-gelbes PURION 2501 PVC-U OTC Plus Wasserfiltersystem mit UV-C-Desinfektionsverfahren auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2501 PVC-U OTC Plus

€699,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Προκειμένου να εγγυηθεί μόνιμα την επίδραση ενός συστήματος απολύμανσης UV-C, τα σήματα του μετρητή χρόνου εκτέλεσης LAMP όταν η λάμπα UV-C πρέπει να αλλάξει. Αυτή η παραλλαγή του PURION 2501 P είναι κατάλληλη για τη διατήρηση μιας ομάδας αλμυρού νερού μέχρι τα 50m3 χωρίς χημικά.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Sandfiltersystem mit Pumpe und Schlauch, integrierter UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche Lösung.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Wasserfiltersystem auf einem Stand mit UV-C-Technologie der PURION GmbH.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Plus Poolpumpe mit daran befestigten chemiefreien Schläuchen.
Ein umweltfreundlicher Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer und UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein Satz PURION Pool 80 PVC-U Plus Kunststoffteile für ein Manometer mit UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der UV-C-Technologie integriert und umweltfreundlich ist.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Plus-Granulat auf weißem Hintergrund, mit UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche und chemiefreie Lösung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Sandfiltersystem mit Pumpe und Schlauch, integrierter UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche Lösung.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Wasserfiltersystem auf einem Stand mit UV-C-Technologie der PURION GmbH.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Plus Poolpumpe mit daran befestigten chemiefreien Schläuchen.
Ein umweltfreundlicher Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer und UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein Satz PURION Pool 80 PVC-U Plus Kunststoffteile für ein Manometer mit UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der UV-C-Technologie integriert und umweltfreundlich ist.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Plus-Granulat auf weißem Hintergrund, mit UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche und chemiefreie Lösung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 80 PVC-U PLUS

€2.899,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ολοκληρωμένο σύστημα για πισίνες μέχρι 90m3 PURION 80 συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου άμμου με ειδικό κοκκώδη, ισχυρή αντλία και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Das PURION 2501 PVC-U Basic System nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahren zur effizienten Desinfektion von Salzwasserpools. (PURION GmbH)
Purion GmbH ist ein revolutionäres UV-C-Desinfektionsverfahrenssystem, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Technologie von PURION 2501 PVC-U Basic wird Ihr Pool effizient desinfiziert.
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. Marke: PURION GmbH
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Wasserpumpe mit dem Wort „buron“, konzipiert für den Einsatz in Salzwasserpools und unter Verwendung der UV-C-Desinfektionsverfahren-Technologie.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Das PURION 2501 PVC-U Basic System nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahren zur effizienten Desinfektion von Salzwasserpools. (PURION GmbH)
Purion GmbH ist ein revolutionäres UV-C-Desinfektionsverfahrenssystem, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Technologie von PURION 2501 PVC-U Basic wird Ihr Pool effizient desinfiziert.
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. Marke: PURION GmbH
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Wasserpumpe mit dem Wort „buron“, konzipiert für den Einsatz in Salzwasserpools und unter Verwendung der UV-C-Desinfektionsverfahren-Technologie.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2501 PVC-U BASIC

€599,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Το PURION 2501 P διατηρεί μια πισίνα αλμυρού νερού χωρίς άλγη. Το PURION 2501 P βασίζεται στη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C. Αυτό καθαρίζει το νερό χωρίς χημικά, τα οποία λαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προωθούν την υγεία του αλμυρού νερού.
Eine Sandfilteranlage mit Pumpe und Schlauch wird durch den Einsatz von PURION Pool 80 PVC-U Basic zur Wasserdesinfektion erweitert. Dieses in einem langlebigen PVC-U-G untergebrachte System wird von der PURION GmbH hergestellt.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Basic-Wasserfiltersystem auf einem Ständer mit einem PVC-U-Gehäuse und UV-C-Wasserdesinfektionstechnologie. Das System verwendet Glasgranulat als Filtermedium für eine optimale Wasserreinigung.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Basic Poolpumpe mit daran befestigter UV-C Wasserdesinfektionsanlage und PVC-U-Gehäuse.
Ein Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Basic mit angeschlossenem Manometer, einem PVC-U-Gehäuse und Glasgranulat als Filtermedium.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile, darunter ein PURION Pool 80 PVC-U Basic Gehäuse, für ein Manometer der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Basic-Schlauch mit schwarzem Griff und PVC-U-Gehäuse.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Basic-Granulat auf weißem Hintergrund. Die PVC-U-Gehäusebeutel enthalten Glasgranulat als Filtermedium für UV-C-Wasserdesinfektionsanlagen.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Eine Sandfilteranlage mit Pumpe und Schlauch wird durch den Einsatz von PURION Pool 80 PVC-U Basic zur Wasserdesinfektion erweitert. Dieses in einem langlebigen PVC-U-G untergebrachte System wird von der PURION GmbH hergestellt.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Basic-Wasserfiltersystem auf einem Ständer mit einem PVC-U-Gehäuse und UV-C-Wasserdesinfektionstechnologie. Das System verwendet Glasgranulat als Filtermedium für eine optimale Wasserreinigung.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Basic Poolpumpe mit daran befestigter UV-C Wasserdesinfektionsanlage und PVC-U-Gehäuse.
Ein Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Basic mit angeschlossenem Manometer, einem PVC-U-Gehäuse und Glasgranulat als Filtermedium.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile, darunter ein PURION Pool 80 PVC-U Basic Gehäuse, für ein Manometer der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Basic-Schlauch mit schwarzem Griff und PVC-U-Gehäuse.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Basic-Granulat auf weißem Hintergrund. Die PVC-U-Gehäusebeutel enthalten Glasgranulat als Filtermedium für UV-C-Wasserdesinfektionsanlagen.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 80 PVC-U BASIC

€2.699,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Πλήρες σύστημα για πισίνες μέχρι 90m3 PURION 80 PVC-U συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου άμμου με ειδικό κοκκώδη, μια ισχυρή αντλία και υψηλής ποιότητας σύστημα UV-C με παρακολούθηση της ζωής.
Das PURION 2501 PVC-U OTC-Bundle der Purion GmbH
Das PURION 2501 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahrens, um eine hochmoderne Lösung für Salzwasserpools bereitzustellen. Mit seiner fortschrittlichen Technologie
Ein PURION 2501 PVC-U OTC Bundle, hergestellt von der PURION GmbH, ist ein schwarz-gelbes Röhrchen mit gelbem Griff, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde und das UV-C-Desinfektionsverfahrens-Reinigungsverfahren nutzt.
Ein Paar PURION 2501 PVC-U OTC Bundle-Handschuhe und eine Flasche Reinigungslösung der PURION GmbH für effektive UV-C-Desinfektionsverfahren.
Ein Paar PURION 2501 PVC-U OTC Bündelrohrschellen mit Schrauben und Bolzen, geeignet für Salzwasserpools. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION 2501 PVC-U OTC-Bundle auf weißem Hintergrund unter Verwendung des UV-C-Desinfektionsverfahrens.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Das PURION 2501 PVC-U OTC-Bundle der Purion GmbH
Das PURION 2501 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahrens, um eine hochmoderne Lösung für Salzwasserpools bereitzustellen. Mit seiner fortschrittlichen Technologie
Ein PURION 2501 PVC-U OTC Bundle, hergestellt von der PURION GmbH, ist ein schwarz-gelbes Röhrchen mit gelbem Griff, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde und das UV-C-Desinfektionsverfahrens-Reinigungsverfahren nutzt.
Ein Paar PURION 2501 PVC-U OTC Bundle-Handschuhe und eine Flasche Reinigungslösung der PURION GmbH für effektive UV-C-Desinfektionsverfahren.
Ein Paar PURION 2501 PVC-U OTC Bündelrohrschellen mit Schrauben und Bolzen, geeignet für Salzwasserpools. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION 2501 PVC-U OTC-Bundle auf weißem Hintergrund unter Verwendung des UV-C-Desinfektionsverfahrens.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2501 PVC-U OTC Bundle

€829,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Εκτός από το PURION 2501 PVC-U, αυτή η δέσμη περιλαμβάνει μια λάμπα αντικατάστασης, το σωστό πλακάκι συναρμολόγησης και ένα κιτ εξυπηρέτησης για εντατικό καθαρισμό.

Sicherheit & Qualität

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

30 TAGE KOSTENLOSE
PRODUKTRÜCKGABE

KOSTENFREIE
KUNDENBERATUNG

OFFIZIELLER PURION
HÄNDLER

Schneller Versand

Flexible Zahlung