Συστήματα UVC για πισίνες θαλασσινού νερού μέχρι 30m3

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Die Purion GmbH ist mit ihrem Produkt, dem PURION 2001 PVC-U OTC Plus, auf UV-C-Desinfektions- und Reinigungsdienste für Salzwasserpools spezialisiert.
Reinigung und UV-C-Desinfektion sind entscheidende Elemente für die Wartung eines Salzwasserpools. PURION GmbH bietet hochwertige Lösungen mit dem Produkt PURION 2001 PVC-U OTC Plus in diesem Bereich an.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U OTC Plus-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf, verwendet für Reinigung und UV-C-Desinfektion.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Plus von PURION GmbH auf weißem Hintergrund, das zur Reinigung UV-C-Desinfektion nutzt, perfekt für einen Salzwasserpool.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die Purion GmbH ist mit ihrem Produkt, dem PURION 2001 PVC-U OTC Plus, auf UV-C-Desinfektions- und Reinigungsdienste für Salzwasserpools spezialisiert.
Reinigung und UV-C-Desinfektion sind entscheidende Elemente für die Wartung eines Salzwasserpools. PURION GmbH bietet hochwertige Lösungen mit dem Produkt PURION 2001 PVC-U OTC Plus in diesem Bereich an.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U OTC Plus-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf, verwendet für Reinigung und UV-C-Desinfektion.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Plus von PURION GmbH auf weißem Hintergrund, das zur Reinigung UV-C-Desinfektion nutzt, perfekt für einen Salzwasserpool.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

Purion 2001 PVC-U OTC Plus

€649,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ο μετρητής χρόνου εκτέλεσης του λαμπτήρα καθιστά δυνατή την υπενθύμιση του χρόνου που πρέπει να αλλάξει η λάμπα UV-C. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό νερού μιας πισίνας αλμυρού νερού μέχρι και 30m3 πολύ απλό και η αποτελεσματική απολύμανση UV-C παραμένει τα οφέλη για την υγεία του αλμυρού νερού.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 40 PVC-U BASIC

€2.299,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Πισίνα χωρίς άλγη με το συμπαγές σύστημα PURION 40 PVC-U. Συνδυασμός φίλτρου άμμου με ειδικό σύστημα κοκκώδους, αντλίας και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2001 PVC-U BASIC

€549,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Με το PVC 2001 PVC, μπορεί να διατηρηθεί αποτελεσματικά μια πισίνα αλμυρού νερού μέχρι 30m3 και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η επίδραση της υγείας -προώθησης του αλμυρού νερού για τον ανθρώπινο οργανισμό παραμένει.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Plus Wasserfiltersystem mit Pumpe und UV-C-Anlage zur Reinigung des Poolwassers und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Wasserfiltersystem ausgestattet mit einer UV-C-Anlage und der PURION Pool 40 PVC-U Plus-Technologie der PURION GmbH zur Bereitstellung von hygienisch sauberem Wasser für Pools.
Der Sandfilter PURION Pool 40 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer, das für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt, speziell für den PURION Pool 40 PVC-U Plus der PURION GmbH.
Ein blauer PURION Pool 40 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der dank seiner UV-C-Anlage für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt.
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Plus auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 40 PVC-U Plus Wasserfiltersystem mit Pumpe und UV-C-Anlage zur Reinigung des Poolwassers und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Wasserfiltersystem ausgestattet mit einer UV-C-Anlage und der PURION Pool 40 PVC-U Plus-Technologie der PURION GmbH zur Bereitstellung von hygienisch sauberem Wasser für Pools.
Der Sandfilter PURION Pool 40 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer, das für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt, speziell für den PURION Pool 40 PVC-U Plus der PURION GmbH.
Ein blauer PURION Pool 40 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der dank seiner UV-C-Anlage für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt.
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Plus auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 40 PVC-U PLUS

€2.459,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Το ανοξείδωτο χάλυβα PURION 40 PVC-U με παρακολούθηση της ζωής, επιτρέπει σε μια πισίνα να διατηρεί μια πισίνα μόνιμα απαλλαγμένη από φύκια. Το μπάνιο πέρασμα σε κρυστάλλινο νερό για νέους και παλιούς.
Die PURION GmbH nutzt das PURION 2001 PVC-U OTC Bundle und moderne Technologie, um eine effektive Wasserreinigung in Salzwasserpools sicherzustellen.
Die PURION GmbH bietet mit dem PURION 2001 PVC-U OTC Bundle fortschrittliche UV-C-Desinfektion für eine effiziente Wasserreinigung in Salzwasserpools.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH, eine Schwarzwasserpumpe auf weißem Hintergrund, eingesetzt zur UV-C-Desinfektion und Wasserreinigung im Salzwasserpool.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 2001 PVC-U OTC Bundle Reinigungslösung zur gesundheitsfördernden UV-C-Desinfektion in einem Salzwasserpool der PURION GmbH.
Ein Paar PURION 2001 PVC-U OTC-Bündelrohrschellen mit Schrauben und Bolzen für die Salzwasserpool-Wasserreinigung.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH, eine blaue UV-C-Lichtröhre auf weißem Hintergrund zur Wasserreinigung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die PURION GmbH nutzt das PURION 2001 PVC-U OTC Bundle und moderne Technologie, um eine effektive Wasserreinigung in Salzwasserpools sicherzustellen.
Die PURION GmbH bietet mit dem PURION 2001 PVC-U OTC Bundle fortschrittliche UV-C-Desinfektion für eine effiziente Wasserreinigung in Salzwasserpools.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH, eine Schwarzwasserpumpe auf weißem Hintergrund, eingesetzt zur UV-C-Desinfektion und Wasserreinigung im Salzwasserpool.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 2001 PVC-U OTC Bundle Reinigungslösung zur gesundheitsfördernden UV-C-Desinfektion in einem Salzwasserpool der PURION GmbH.
Ein Paar PURION 2001 PVC-U OTC-Bündelrohrschellen mit Schrauben und Bolzen für die Salzwasserpool-Wasserreinigung.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Bundle der PURION GmbH, eine blaue UV-C-Lichtröhre auf weißem Hintergrund zur Wasserreinigung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2001 PVC-U OTC Bundle

€759,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Εκτός από το PVC-U 2001 PVC-U, αυτή η δέσμη περιλαμβάνει μια λάμπα αντικατάστασης που περιέχει το σωστό πλακίδιο συναρμολόγησης και ένα κιτ εξυπηρέτησης για εντατικό καθαρισμό.

Sicherheit & Qualität

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

30 TAGE KOSTENLOSE
PRODUKTRÜCKGABE

KOSTENFREIE
KUNDENBERATUNG

OFFIZIELLER PURION
HÄNDLER

Schneller Versand

Flexible Zahlung