Συστήματα UVC για πισίνες θαλασσινού νερού μέχρι 15m3

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
PURION 1000 PVC-U purion UV-C-Reinigung purion Salzwasserpools der Purion GmbH.
PURION 1000 PVC-U Reinigung mit Chlor UV-C-Reinigung.
Ein PURION 1000 PVC-U auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigungsfähigkeiten für die effektive Reinigung von Salzwasserpools mit Chlor bietet.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U-Rohr mit einem gelben PURION GmbH-Ventil darauf, das zur UV-C-Reinigung verwendet wird.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
PURION 1000 PVC-U purion UV-C-Reinigung purion Salzwasserpools der Purion GmbH.
PURION 1000 PVC-U Reinigung mit Chlor UV-C-Reinigung.
Ein PURION 1000 PVC-U auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigungsfähigkeiten für die effektive Reinigung von Salzwasserpools mit Chlor bietet.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U-Rohr mit einem gelben PURION GmbH-Ventil darauf, das zur UV-C-Reinigung verwendet wird.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC-U

€319,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Ειδικά με τις πισίνες αλμυρού νερού που προωθούν την υγεία, είναι ένα πλεονέκτημα να επιτευχθεί ο καθαρισμός του νερού χωρίς χημικά. Με το PURION 1000 P, αυτό είναι δυνατό για μια δεξαμενή μέχρι 10m3 με τη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C.
Beschreibung: Ein PURION Pool 20 PVC-U Plus Wasserfilter-System mit blauer Farbe auf einem Ständer, den Sie problemlos steuern können. (Markenname: PURION GmbH)
Purion Pool 20 PVC-U Plus von der PURION GmbH ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem Sie die Filterfunktionen einfach steuern können.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Beschreibung: Ein PURION Pool 20 PVC-U Plus Wasserfilter-System mit blauer Farbe auf einem Ständer, den Sie problemlos steuern können. (Markenname: PURION GmbH)
Purion Pool 20 PVC-U Plus von der PURION GmbH ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem Sie die Filterfunktionen einfach steuern können.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 20 PVC-U PLUS

€1.849,00

*

€1.899,00
Παρακολούθηση ζωής
Πλήρες σύστημα για πισίνες έως 20m3 PURION 20 PVC-U Συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου άμμου με ειδικό κοκκοποιητικό, μια ισχυρή αντλία και υψηλής ποιότητας σύστημα UV-C με παρακολούθηση της ζωής.
Ein PURION Pool 20 PVC-U Basic Wasserfiltersystem auf einem Ständer, geeignet für den Poolgebrauch. (Marke: PURION GmbH)
Der PURION Pool 20 PVC-U Basic der PURION GmbH ist ein hochwertiger PVC-U-Pool mit einem effizienten Filteranlagensystem.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 20 PVC-U Basic Wasserfiltersystem auf einem Ständer, geeignet für den Poolgebrauch. (Marke: PURION GmbH)
Der PURION Pool 20 PVC-U Basic der PURION GmbH ist ein hochwertiger PVC-U-Pool mit einem effizienten Filteranlagensystem.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 20 PVC-U BASIC

€1.679,00

*

€1.729,00
χωρίς παρακολούθηση
Πισίνα χωρίς άλγη με το συμπαγές σύστημα PURION 20 PVC-U. Συνδυασμός φίλτρου άμμου με ειδικό σύστημα κοκκώδους, αντλίας και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Purion GmbH ist ein Reinigungssystem, das PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus, das die Technologien Reinigung mit Chlor und UV-C-Reinigung nutzt, um Salzwasserpools effektiv zu desinfizieren.
Ein schwarzes Rohr der PURION GmbH mit einem gelben PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus-Ventil, das für Salzwasserpools verwendet wird.
Ein PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus auf weißem Hintergrund zur UV-C-Reinigung von Salzwasserpools. [Markenname: PURION GmbH]
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Purion GmbH ist ein Reinigungssystem, das PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus, das die Technologien Reinigung mit Chlor und UV-C-Reinigung nutzt, um Salzwasserpools effektiv zu desinfizieren.
Ein schwarzes Rohr der PURION GmbH mit einem gelben PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus-Ventil, das für Salzwasserpools verwendet wird.
Ein PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V AC OTC Plus auf weißem Hintergrund zur UV-C-Reinigung von Salzwasserpools. [Markenname: PURION GmbH]
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC -U 110 - 240 V AC OTC Plus

€419,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Το PURION 1000 PVC-U καταφέρνει να διατηρήσει μια πισίνα αλμυρού νερού μέχρι 10m³ χωρίς άλγη λόγω της οικολογικά και οικονομικά λογικής αρχής της απολύμανσης UV-C. Αυτό γίνεται χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών, η οποία διατηρεί την επίδραση προώθησης της υγείας της πισίνας αλμυρού νερού.
Das PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus, hergestellt von der PURION GmbH, ist ein hochmodernes Gerät, das mithilfe der UV-C-Reinigungstechnologie für eine gründliche Reinigung von Salzwasserpools sorgt. Mit seinen leistungsstarken Fähigkeiten,
Eine PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus Blaulichtröhre für UV-C-Reinigung auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus-Rohr mit einem gelben Ventil, speziell für die UV-C-Reinigung entwickelt und kompatibel mit PURION 1000 P-Systemen. Ideal für den Einsatz in Salzwasserpools.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Das PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus, hergestellt von der PURION GmbH, ist ein hochmodernes Gerät, das mithilfe der UV-C-Reinigungstechnologie für eine gründliche Reinigung von Salzwasserpools sorgt. Mit seinen leistungsstarken Fähigkeiten,
Eine PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus Blaulichtröhre für UV-C-Reinigung auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus-Rohr mit einem gelben Ventil, speziell für die UV-C-Reinigung entwickelt und kompatibel mit PURION 1000 P-Systemen. Ideal für den Einsatz in Salzwasserpools.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC OTC Plus

€479,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ειδικά με τις πισίνες αλμυρού νερού που προωθούν την υγεία, είναι ένα πλεονέκτημα να επιτευχθεί ο καθαρισμός του νερού χωρίς χημικά. Με το PURION 1000 P, αυτό είναι δυνατό για μια δεξαμενή μέχρι 10m3 με τη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C.
Purion purion purion purion PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic Salzwasserpools UV-C-Reinigung.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic-Rohr mit einem gelben Ventil darauf, entwickelt für die UV-C-Reinigung der PURION GmbH in Salzwasserpools.
Eine PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die UV-C-Reinigung bietet.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Purion purion purion purion PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic Salzwasserpools UV-C-Reinigung.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic-Rohr mit einem gelben Ventil darauf, entwickelt für die UV-C-Reinigung der PURION GmbH in Salzwasserpools.
Eine PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC Basic Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die UV-C-Reinigung bietet.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC-U 12V/24V DC BASIC

€369,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Ειδικά με τις πισίνες αλμυρού νερού που προωθούν την υγεία, είναι ένα πλεονέκτημα να επιτευχθεί ο καθαρισμός του νερού χωρίς χημικά. Με το PURION 1000 P, αυτό είναι δυνατό για μια δεξαμενή μέχρι 10m3 με τη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C.
Die PURION GmbH ist eine führende Marke der Branche, spezialisiert auf die Reinigung und Pflege von Salzwasserpools. Mit unserer innovativen Technologie bieten wir effektive Reinigungslösungen mit PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle, Chlor und UV-C.
Reinigung mit PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle von PURION GmbH für Salzwasserpools.
Ein PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC-Bündel auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigung für Salzwasserpools mit dem zusätzlichen Vorteil der Reinigung mit Chlor bietet.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt, dem PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle, kompetente Lösungen für die Pflege von Salzwasserpools inklusive Reinigung mit Chlor und UV-C-Reinigung.
Ein Paar blaue PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC-Handschuhe, perfekt für die UV-C-Reinigung, begleitet von einer Flasche Reinigungslösung speziell für Salzwasserpools und Reinigung mit Chlor von der PURION GmbH.
Ein Satz PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle-Schrauben und -Bolzen mit einem Metallring für Salzwasserpools.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die PURION GmbH ist eine führende Marke der Branche, spezialisiert auf die Reinigung und Pflege von Salzwasserpools. Mit unserer innovativen Technologie bieten wir effektive Reinigungslösungen mit PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle, Chlor und UV-C.
Reinigung mit PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle von PURION GmbH für Salzwasserpools.
Ein PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC-Bündel auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigung für Salzwasserpools mit dem zusätzlichen Vorteil der Reinigung mit Chlor bietet.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt, dem PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle, kompetente Lösungen für die Pflege von Salzwasserpools inklusive Reinigung mit Chlor und UV-C-Reinigung.
Ein Paar blaue PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC-Handschuhe, perfekt für die UV-C-Reinigung, begleitet von einer Flasche Reinigungslösung speziell für Salzwasserpools und Reinigung mit Chlor von der PURION GmbH.
Ein Satz PURION 1000 PVC-U 110 - 240 V OTC Bundle-Schrauben und -Bolzen mit einem Metallring für Salzwasserpools.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC -U 110 - 240 V OTC Bundle

€549,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Εκτός από το PURION 1000 PVC-U, αυτή η δέσμη περιλαμβάνει μια λάμπα αντικατάστασης, το δεξιό πλακάκι συναρμολόγησης και ένα κιτ εξυπηρέτησης για εντατικό καθαρισμό.