Σπίτι 2

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 40 PVC-U BASIC

€2.299,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Πισίνα χωρίς άλγη με το συμπαγές σύστημα PURION 40 PVC-U. Συνδυασμός φίλτρου άμμου με ειδικό σύστημα κοκκώδους, αντλίας και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2001 PVC-U BASIC

€549,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Με το PVC 2001 PVC, μπορεί να διατηρηθεί αποτελεσματικά μια πισίνα αλμυρού νερού μέχρι 30m3 και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η επίδραση της υγείας -προώθησης του αλμυρού νερού για τον ανθρώπινο οργανισμό παραμένει.

Sicherheit & Qualität

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

30 TAGE KOSTENLOSE
PRODUKTRÜCKGABE

KOSTENFREIE
KUNDENBERATUNG

OFFIZIELLER PURION
HÄNDLER

Schneller Versand

Flexible Zahlung