Πισίνες αλμυρό νερό

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
PURION 1000 PVC-U purion UV-C-Reinigung purion Salzwasserpools der Purion GmbH.
PURION 1000 PVC-U Reinigung mit Chlor UV-C-Reinigung.
Ein PURION 1000 PVC-U auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigungsfähigkeiten für die effektive Reinigung von Salzwasserpools mit Chlor bietet.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U-Rohr mit einem gelben PURION GmbH-Ventil darauf, das zur UV-C-Reinigung verwendet wird.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
PURION 1000 PVC-U purion UV-C-Reinigung purion Salzwasserpools der Purion GmbH.
PURION 1000 PVC-U Reinigung mit Chlor UV-C-Reinigung.
Ein PURION 1000 PVC-U auf weißem Hintergrund, das UV-C-Reinigungsfähigkeiten für die effektive Reinigung von Salzwasserpools mit Chlor bietet.
Ein schwarzes PURION 1000 PVC-U-Rohr mit einem gelben PURION GmbH-Ventil darauf, das zur UV-C-Reinigung verwendet wird.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 1000 PVC-U

€319,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Ειδικά με τις πισίνες αλμυρού νερού που προωθούν την υγεία, είναι ένα πλεονέκτημα να επιτευχθεί ο καθαρισμός του νερού χωρίς χημικά. Με το PURION 1000 P, αυτό είναι δυνατό για μια δεξαμενή μέχρι 10m3 με τη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt PURION 2501 PVC-U OTC Plus professionelle Reinigungsdienstleistungen für Salzwasserpools mit modernster UV-C-Desinfektionsverfahrenstechnologie an.
Eine PURION 2501 PVC-U OTC Plus Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die das UV-C-Desinfektionsverfahren nutzt. (Markenname: PURION GmbH)
Die PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2501 PVC-U OTC Plus und bietet erstklassige Salzwasserpools- und Reinigungsdienstleistungen.
Ein schwarz-gelbes PURION 2501 PVC-U OTC Plus Wasserfiltersystem mit UV-C-Desinfektionsverfahren auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Produkt PURION 2501 PVC-U OTC Plus professionelle Reinigungsdienstleistungen für Salzwasserpools mit modernster UV-C-Desinfektionsverfahrenstechnologie an.
Eine PURION 2501 PVC-U OTC Plus Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund, die das UV-C-Desinfektionsverfahren nutzt. (Markenname: PURION GmbH)
Die PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2501 PVC-U OTC Plus und bietet erstklassige Salzwasserpools- und Reinigungsdienstleistungen.
Ein schwarz-gelbes PURION 2501 PVC-U OTC Plus Wasserfiltersystem mit UV-C-Desinfektionsverfahren auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2501 PVC-U OTC Plus

€699,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Προκειμένου να εγγυηθεί μόνιμα την επίδραση ενός συστήματος απολύμανσης UV-C, τα σήματα του μετρητή χρόνου εκτέλεσης LAMP όταν η λάμπα UV-C πρέπει να αλλάξει. Αυτή η παραλλαγή του PURION 2501 P είναι κατάλληλη για τη διατήρηση μιας ομάδας αλμυρού νερού μέχρι τα 50m3 χωρίς χημικά.
Die Purion GmbH ist mit ihrem Produkt, dem PURION 2001 PVC-U OTC Plus, auf UV-C-Desinfektions- und Reinigungsdienste für Salzwasserpools spezialisiert.
Reinigung und UV-C-Desinfektion sind entscheidende Elemente für die Wartung eines Salzwasserpools. PURION GmbH bietet hochwertige Lösungen mit dem Produkt PURION 2001 PVC-U OTC Plus in diesem Bereich an.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U OTC Plus-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf, verwendet für Reinigung und UV-C-Desinfektion.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Plus von PURION GmbH auf weißem Hintergrund, das zur Reinigung UV-C-Desinfektion nutzt, perfekt für einen Salzwasserpool.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Die Purion GmbH ist mit ihrem Produkt, dem PURION 2001 PVC-U OTC Plus, auf UV-C-Desinfektions- und Reinigungsdienste für Salzwasserpools spezialisiert.
Reinigung und UV-C-Desinfektion sind entscheidende Elemente für die Wartung eines Salzwasserpools. PURION GmbH bietet hochwertige Lösungen mit dem Produkt PURION 2001 PVC-U OTC Plus in diesem Bereich an.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U OTC Plus-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf, verwendet für Reinigung und UV-C-Desinfektion.
Ein PURION 2001 PVC-U OTC Plus von PURION GmbH auf weißem Hintergrund, das zur Reinigung UV-C-Desinfektion nutzt, perfekt für einen Salzwasserpool.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

Purion 2001 PVC-U OTC Plus

€649,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ο μετρητής χρόνου εκτέλεσης του λαμπτήρα καθιστά δυνατή την υπενθύμιση του χρόνου που πρέπει να αλλάξει η λάμπα UV-C. Αυτό καθιστά τον καθαρισμό νερού μιας πισίνας αλμυρού νερού μέχρι και 30m3 πολύ απλό και η αποτελεσματική απολύμανση UV-C παραμένει τα οφέλη για την υγεία του αλμυρού νερού.
Beschreibung: Ein PURION Pool 20 PVC-U Plus Wasserfilter-System mit blauer Farbe auf einem Ständer, den Sie problemlos steuern können. (Markenname: PURION GmbH)
Purion Pool 20 PVC-U Plus von der PURION GmbH ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem Sie die Filterfunktionen einfach steuern können.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Beschreibung: Ein PURION Pool 20 PVC-U Plus Wasserfilter-System mit blauer Farbe auf einem Ständer, den Sie problemlos steuern können. (Markenname: PURION GmbH)
Purion Pool 20 PVC-U Plus von der PURION GmbH ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem Sie die Filterfunktionen einfach steuern können.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 20 PVC-U PLUS

€1.849,00

*

€1.899,00
Παρακολούθηση ζωής
Πλήρες σύστημα για πισίνες έως 20m3 PURION 20 PVC-U Συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου άμμου με ειδικό κοκκοποιητικό, μια ισχυρή αντλία και υψηλής ποιότητας σύστημα UV-C με παρακολούθηση της ζωής.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Wasserfiltersystem mit einer Pumpe und einem Filter der PURION GmbH.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Basic Poolwasserfiltersystem mit Pumpe und Schlauch. (Markenname: PURION GmbH)
Ein Sandfilter mit angeschlossenem Manometer ist eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers mit dem PURION Pool 40 PVC-U Basic von PURION GmbH.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer des Typs PURION Pool 40 PVC-U Basic, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein langlebiger PURION Pool 40 PVC-U Basic-Schlauch zur Poolwasserdesinfektion. (Markenname: PURION GmbH)
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Basic von der PURION GmbH auf weißem Hintergrund, eine langlebige und zuverlässige Lösung für die Desinfektion Ihres Poolwassers.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 40 PVC-U BASIC

€2.299,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Πισίνα χωρίς άλγη με το συμπαγές σύστημα PURION 40 PVC-U. Συνδυασμός φίλτρου άμμου με ειδικό σύστημα κοκκώδους, αντλίας και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Fusion PURION 2001 PVC-U Basic Fusion Fusion Fusion Fusion Fusion UV-C-Desinfektion.
Markenname: PURION GmbH.
Die PURION GmbH bietet mit ihrem Salzwasserpool und der UV-C-Desinfektionstechnologie eine zuverlässige und effiziente Reinigungslösung. Erleben Sie die Vorteile von gereinigtem Wasser mit dem fortschrittlichen Reinigungssystem der PURION GmbH, dem PURION 2001 PVC-U Basic.
Ein schwarz-gelbes PURION 2001 PVC-U Basic-Ventil für Salzwasserpool mit einem gelben Pfeil darauf. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 2001 PVC-U Basic UV-C-Desinfektions-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2001 PVC-U BASIC

€549,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Με το PVC 2001 PVC, μπορεί να διατηρηθεί αποτελεσματικά μια πισίνα αλμυρού νερού μέχρι 30m3 και χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο, η επίδραση της υγείας -προώθησης του αλμυρού νερού για τον ανθρώπινο οργανισμό παραμένει.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Sandfiltersystem mit Pumpe und Schlauch, integrierter UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche Lösung.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Wasserfiltersystem auf einem Stand mit UV-C-Technologie der PURION GmbH.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Plus Poolpumpe mit daran befestigten chemiefreien Schläuchen.
Ein umweltfreundlicher Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer und UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein Satz PURION Pool 80 PVC-U Plus Kunststoffteile für ein Manometer mit UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der UV-C-Technologie integriert und umweltfreundlich ist.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Plus-Granulat auf weißem Hintergrund, mit UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche und chemiefreie Lösung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Sandfiltersystem mit Pumpe und Schlauch, integrierter UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche Lösung.
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus Wasserfiltersystem auf einem Stand mit UV-C-Technologie der PURION GmbH.
Eine PURION Pool 80 PVC-U Plus Poolpumpe mit daran befestigten chemiefreien Schläuchen.
Ein umweltfreundlicher Sandfilter PURION Pool 80 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer und UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein Satz PURION Pool 80 PVC-U Plus Kunststoffteile für ein Manometer mit UV-C-Technologie. (Marke: PURION GmbH)
Ein PURION Pool 80 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der UV-C-Technologie integriert und umweltfreundlich ist.
Drei Beutel PURION Pool 80 PVC-U Plus-Granulat auf weißem Hintergrund, mit UV-C-Technologie für eine umweltfreundliche und chemiefreie Lösung.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION POOL 80 PVC-U PLUS

€2.899,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ολοκληρωμένο σύστημα για πισίνες μέχρι 90m3 PURION 80 συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου άμμου με ειδικό κοκκώδη, ισχυρή αντλία και υψηλής ποιότητας συστήματος UV-C.
Das PURION 2501 PVC-U Basic System nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahren zur effizienten Desinfektion von Salzwasserpools. (PURION GmbH)
Purion GmbH ist ein revolutionäres UV-C-Desinfektionsverfahrenssystem, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Technologie von PURION 2501 PVC-U Basic wird Ihr Pool effizient desinfiziert.
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. Marke: PURION GmbH
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Wasserpumpe mit dem Wort „buron“, konzipiert für den Einsatz in Salzwasserpools und unter Verwendung der UV-C-Desinfektionsverfahren-Technologie.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Das PURION 2501 PVC-U Basic System nutzt das UV-C-Desinfektionsverfahren zur effizienten Desinfektion von Salzwasserpools. (PURION GmbH)
Purion GmbH ist ein revolutionäres UV-C-Desinfektionsverfahrenssystem, das speziell für Salzwasserpools entwickelt wurde. Mit der fortschrittlichen Technologie von PURION 2501 PVC-U Basic wird Ihr Pool effizient desinfiziert.
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. Marke: PURION GmbH
Eine blaue PURION 2501 PVC-U Basic-Wasserpumpe mit dem Wort „buron“, konzipiert für den Einsatz in Salzwasserpools und unter Verwendung der UV-C-Desinfektionsverfahren-Technologie.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.

PURION 2501 PVC-U BASIC

€599,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Το PURION 2501 P διατηρεί μια πισίνα αλμυρού νερού χωρίς άλγη. Το PURION 2501 P βασίζεται στη φυσική αρχή της απολύμανσης UV-C. Αυτό καθαρίζει το νερό χωρίς χημικά, τα οποία λαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προωθούν την υγεία του αλμυρού νερού.
Ein PURION Pool 40 PVC-U Plus Wasserfiltersystem mit Pumpe und UV-C-Anlage zur Reinigung des Poolwassers und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Wasserfiltersystem ausgestattet mit einer UV-C-Anlage und der PURION Pool 40 PVC-U Plus-Technologie der PURION GmbH zur Bereitstellung von hygienisch sauberem Wasser für Pools.
Der Sandfilter PURION Pool 40 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer, das für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt, speziell für den PURION Pool 40 PVC-U Plus der PURION GmbH.
Ein blauer PURION Pool 40 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der dank seiner UV-C-Anlage für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt.
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Plus auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.
-0%
Ein PURION Pool 40 PVC-U Plus Wasserfiltersystem mit Pumpe und UV-C-Anlage zur Reinigung des Poolwassers und sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Wasserfiltersystem ausgestattet mit einer UV-C-Anlage und der PURION Pool 40 PVC-U Plus-Technologie der PURION GmbH zur Bereitstellung von hygienisch sauberem Wasser für Pools.
Der Sandfilter PURION Pool 40 PVC-U Plus mit angeschlossenem Manometer sorgt für hygienisch sauberes Poolwasser.
Ein Satz schwarzer Kunststoffteile für ein Manometer, das für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt, speziell für den PURION Pool 40 PVC-U Plus der PURION GmbH.
Ein blauer PURION Pool 40 PVC-U Plus-Schlauch mit schwarzem Griff, der dank seiner UV-C-Anlage für hygienisch sauberes Poolwasser sorgt.
Zwei Beutel PURION Pool 40 PVC-U Plus auf weißem Hintergrund.
Eine Informationsgrafik mit Symbolen und Text, die die Funktionen des PURION 1000 PVC-U 110 – 240 V AC OTC Plus hervorheben: bewährte Qualität, PVC-U-Komponenten, spezielles Design für Salzwasserpools, lange Lebensdauer, hergestellt in Deutschland, mit kostenlosem Support.