Poolreinigung

Rengöring av poolen

Skriven av: Eric Glasser

|

|

Tid att läsa 1 min

I många broschyrer och på hemsidor lovar poolleverantörerna att det ska vara roligt att simma. Men för att det ska vara roligt att simma i en pool krävs en välorganiserad och regelbunden skötsel av poolvattnet. Detta börjar med valet av rätt poolrengörare, som måste uppfylla ägarens behov och förväntningar. Samordningen av poolrengöringssetet är av avgörande betydelse. Om man t.ex. bestämmer sig för klor, bör användaren känna till vilken dosering som används och vilka andra kemikalier som behövs, t.ex. flockningsmedel, pH-förhöjare och -reducerare.

FRAMGÅNGSRIK POOLRENGÖRING UTAN KLOR

Om man väljer att rengöra poolen utan klor, installeras istället för skyddsglasögon och kemikalier speciella system som arbetar med fysikaliska processer istället för kemiska processer. Först och främst bör UV-C-desinfektion nämnas här. Här installeras ett rör i den normala pumpkretsen där det genomströmmande vattnet behandlas med UV-C-ljus. Efter denna behandling dödas alla alger, bakterier och baciller. Resultatet är rent poolvatten utan kemikalier. Det viktigaste med UV-C är att systemet körs dagligen under den tid som krävs. Tumregeln är att tre gånger poolvolymen ska köras genom UV-C-systemet varje dag. Både kemiska och fysikaliska processer använder ytterligare filter, som kan vara sandfiltersystem eller backspolningsfilter. Dessa används för att filtrera bort grov smuts och döda alger och hjälper därmed vattnet att uppnå önskad klarhet.

RENGÖRING AV GOLV OCH VÄGGAR

Till varje pooltillbehör hör en dammsugare eller golvdammsugare för att avlägsna löv och döda eller flagnade alger. När dessa har lagt sig på golvet är de mycket svåra att nå för pumpen. Smutsansamlingar på väggar och golv är grogrund för alger. Därför hör det också till poolunderhållet att rengöra väggarna med en borste eller liknande, beroende på hur smutsiga de är. Denna rengöring har inte bara ett estetiskt syfte, utan gör också att systemen för algbekämpning kan fungera korrekt. Dessa åtgärder bör utföras oftare beroende på graden av nedsmutsning.

POOLÖVERDRAGET SOM EXTRA SKYDD

För att skydda poolen mot smuts och bibehålla vattenkvaliteten ingår även ett poolskydd i pooltillbehören. Det skyddar också poolen mot nedkylning på natten eller under svalare sommardagar. Ett specialfall är whirlpool-vattenvård, där en mycket mindre mängd vatten används, som kan rengöras mycket effektivt och snabbt med UV-C och därmed hållas fritt från alger.

VÅR REKOMMENDATION: POOLVÅRD MED UV-C-LJUS

Oavsett om du har en bubbelpool, en plaskdamm eller en swimmingpool är det valet av rätt poolrengöringsmedel som avgör om badglädjen i reklamen blir verklighet. Vi rekommenderar poolrengöring med UV-C, som inte bara förbättrar vattenkvaliteten utan också är ofarligt för naturen och de badande