Οδηγός αγοραστή_πόσιμο νερό

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Die PURION 500 110 - 240 V AC Basic, hergestellt von der UV Concept GmbH, ist eine hocheffiziente Desinfektionsanlage zur Trinkwasseraufbereitung.
Das PURION 500 110 - 240 V AC Basic von UV Concept GmbH ist ein in Deutschland hergestelltes Trinkwasseraufbereitungsgerät.
Die PURION 500 110 - 240 V AC Basic von UV Concept GmbH ist eine Desinfektionsanlage, die auf Trinkwasseraufbereitung spezialisiert ist.
A UV Concept GmbH PURION 500 110 - 240 V AC Einfache blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Die PURION 500 110 - 240 V AC Basic, hergestellt von der UV Concept GmbH, ist eine hocheffiziente Desinfektionsanlage zur Trinkwasseraufbereitung.
Das PURION 500 110 - 240 V AC Basic von UV Concept GmbH ist ein in Deutschland hergestelltes Trinkwasseraufbereitungsgerät.
Die PURION 500 110 - 240 V AC Basic von UV Concept GmbH ist eine Desinfektionsanlage, die auf Trinkwasseraufbereitung spezialisiert ist.
A UV Concept GmbH PURION 500 110 - 240 V AC Einfache blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 500 110 - 240 V AC BASIC

€399,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Λόγω του μήκους μόνο των 32cm, αυτό το σύστημα ταιριάζει επίσης στη μικρότερη αλυσίδα επεξεργασίας νερού ενός αυτοκινητοδρόμου ή μιας καλύβας διακοπών. Η αξιόπιστη απολύμανση του πόσιμου νερού είναι εγγυημένη.
Die PURION 400 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH ist eine UV-C-Lampe, die entkeimtes Trinkwasser zu Reinigungszwecken bereitstellt.
Auf weißem Hintergrund ist der PURION 400 110 - 240 V AC Basic abgebildet, ein Produkt der PURION GmbH, ausgestattet mit einer UV-C-Lampe. Es sorgt für die Produktion von entkeimtem Trinkwasser.
Der PURION 400 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH sorgt durch den Einsatz von UV-C-Lampen für entkeimtes Trinkwasser.
Eine PURION 400 110 - 240 V AC Basic-Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Die PURION 400 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH ist eine UV-C-Lampe, die entkeimtes Trinkwasser zu Reinigungszwecken bereitstellt.
Auf weißem Hintergrund ist der PURION 400 110 - 240 V AC Basic abgebildet, ein Produkt der PURION GmbH, ausgestattet mit einer UV-C-Lampe. Es sorgt für die Produktion von entkeimtem Trinkwasser.
Der PURION 400 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH sorgt durch den Einsatz von UV-C-Lampen für entkeimtes Trinkwasser.
Eine PURION 400 110 - 240 V AC Basic-Blaulichtröhre auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 400 110 - 240 V AC BASIC

€389,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Σύστημα απολύμανσης UV-C για χρήση σε αυτοκινητόδρομους και σπίτια διακοπών, λειτουργεί με 230V και μπορεί να ενσωματωθεί πολύ εύκολα σε υπάρχοντες κύκλους νερού.
Mit dem PURION 400 OTC Bundle von PURION GmbH können Sie eine UV-C-Lampe verwenden, um entkeimtes Trinkwasser zu erhalten. Dieses innovative Gerät kann auch in kleinen Fahrzeugen verwendet werden.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe, die zur Entkeimung von Trinkwasser verwendet wird. Es kann in kleinen Fahrzeugen betrieben werden. (Marke: PURION GmbH)
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von der Marke PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert. Es kann ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist.
Das PURION 400 OTC Bundle ist ein innovatives Gerät der PURION GmbH, das speziell für die Reinigung von Wasser entwickelt wurde. Mit seiner leistungsstarken UV-C-Lam
Das PURION 400 OTC Bundle, ein UV-C-Lampengerät der PURION GmbH, sorgt für entkeimtes Trinkwasser, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Dazu kommt ein
Ein Satz PURION 400 OTC Bundle-Schrauben und Bolzen mit Metallring, konzipiert für kleine Fahrzeuge, die ohne externe Stromquelle betrieben werden können, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein PURION 400 OTC Bundle, das mit Kleinfahrzeugen ohne externe Stromquelle betrieben werden kann, strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus. Diese Technologie stellt sicher, dass der Markenname PURION GmbH eine effektive und effiziente Funktionalität bietet.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die kleine Fahrzeuge ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist, wird mit entkeimtem Trinkwasser versorgt.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert und ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Es
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Mit dem PURION 400 OTC Bundle von PURION GmbH können Sie eine UV-C-Lampe verwenden, um entkeimtes Trinkwasser zu erhalten. Dieses innovative Gerät kann auch in kleinen Fahrzeugen verwendet werden.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe, die zur Entkeimung von Trinkwasser verwendet wird. Es kann in kleinen Fahrzeugen betrieben werden. (Marke: PURION GmbH)
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von der Marke PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert. Es kann ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist.
Das PURION 400 OTC Bundle ist ein innovatives Gerät der PURION GmbH, das speziell für die Reinigung von Wasser entwickelt wurde. Mit seiner leistungsstarken UV-C-Lam
Das PURION 400 OTC Bundle, ein UV-C-Lampengerät der PURION GmbH, sorgt für entkeimtes Trinkwasser, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Dazu kommt ein
Ein Satz PURION 400 OTC Bundle-Schrauben und Bolzen mit Metallring, konzipiert für kleine Fahrzeuge, die ohne externe Stromquelle betrieben werden können, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein PURION 400 OTC Bundle, das mit Kleinfahrzeugen ohne externe Stromquelle betrieben werden kann, strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus. Diese Technologie stellt sicher, dass der Markenname PURION GmbH eine effektive und effiziente Funktionalität bietet.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die kleine Fahrzeuge ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist, wird mit entkeimtem Trinkwasser versorgt.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert und ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Es
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 400 OTC δέσμη

€639,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Σύστημα απολύμανσης Ιδανικό για αυτο -επαρκή απολύμανση 300 l/h. Εξαιρετικά μικρό σύστημα με μήκος μόνο 23 εκατοστών, κατάλληλο για αυτοκινητόδρομους και μικρά συστήματα σε περιοχές χωρίς άμεση σύνδεση νερού.
Die PURION 400 110 - 240 V AC OTC der Purion GmbH ist eine UV-C-Lampe, die purioniertes und entkeimtes Trinkwasser liefert. Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung des PURION 400 empfohlen.
Auf weißem Hintergrund ist ein PURION 400 110 - 240 V AC OTC-Gerät, konkret das Modell Purion 400 der PURION GmbH, abgebildet. Zur Reinigung und Desinfektion kommt im Gerät die UV-C-Lampen-Technologie zum Einsatz.
Eine blaue PURION 400 110 - 240 V AC OTC UV-C-Lampe auf weißem Hintergrund sorgt für entkeimtes Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Die PURION 400 110 - 240 V AC OTC der Purion GmbH ist eine UV-C-Lampe, die purioniertes und entkeimtes Trinkwasser liefert. Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung des PURION 400 empfohlen.
Auf weißem Hintergrund ist ein PURION 400 110 - 240 V AC OTC-Gerät, konkret das Modell Purion 400 der PURION GmbH, abgebildet. Zur Reinigung und Desinfektion kommt im Gerät die UV-C-Lampen-Technologie zum Einsatz.
Eine blaue PURION 400 110 - 240 V AC OTC UV-C-Lampe auf weißem Hintergrund sorgt für entkeimtes Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 400 110 - 240 V AC OTC

€499,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Ο έλεγχος και η έξοδος της ζωής του λαμπτήρα καθιστούν αυτό το σύστημα απολύμανσης UV-C έναν μικρό και εξαιρετικά αποτελεσματικό και βοηθητικό εξοικονόμηση ενέργειας στην επεξεργασία πόσιμου νερού.
Die PURION GmbH ist eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Wasserdesinfektion. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie sorgt die PURION GmbH für die Selbstversorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser. Egal, ob Sie eine Installation, Wartung oder einen anderen damit verbundenen Eingriff planen, PURION 1000 12/24 V DC Basic der PURION GmbH ist die perfekte Wahl für eine effektive Wasserdesinfektion.
PURION 1000 12/24 V DC Basic purion purion purion purion purion Purion GmbH der Purion GmbH.
Ein schwarz-gelbes PURION 1000 12/24 V DC Basic-Kabel mit zwei Adern, konzipiert für die Desinfektion von Wasser, hergestellt von der PURION GmbH.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund zur Wasserdesinfektion mit dem System PURION 1000 12/24 V DC Basic der PURION GmbH zur Selbstversorgung mit Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Die PURION GmbH ist eine zuverlässige und effiziente Lösung zur Wasserdesinfektion. Mit ihrer fortschrittlichen Technologie sorgt die PURION GmbH für die Selbstversorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser. Egal, ob Sie eine Installation, Wartung oder einen anderen damit verbundenen Eingriff planen, PURION 1000 12/24 V DC Basic der PURION GmbH ist die perfekte Wahl für eine effektive Wasserdesinfektion.
PURION 1000 12/24 V DC Basic purion purion purion purion purion Purion GmbH der Purion GmbH.
Ein schwarz-gelbes PURION 1000 12/24 V DC Basic-Kabel mit zwei Adern, konzipiert für die Desinfektion von Wasser, hergestellt von der PURION GmbH.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund zur Wasserdesinfektion mit dem System PURION 1000 12/24 V DC Basic der PURION GmbH zur Selbstversorgung mit Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 1000 12/24 V DC BASIC

€499,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Ιδανικό σύστημα για να δωρεάν πόσιμο νερό από 1000 l/h από βακτηρίδια, μικρόβια και ιούς. Λόγω της σύνδεσης 12V ή 24V, το σύστημα απολύμανσης UV-C είναι πολύ ευέλικτο για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, για παράδειγμα μέσω φωτοβολταϊκών.
PURION 500 110 - 240 V AC OTC von UV Concept GmbH ist eine Desinfektionsanlage, die durch effiziente Trinkwasseraufbereitung eine hohe Trinkwasserqualität gewährleistet.
Der PURION 500 110 - 240 V AC OTC der UV Concept GmbH ist ein innovatives Gerät made in Germany, das Trinkwasseraufbereitung und Autonomie für einen autarken Lebensstil garantiert.
Eine PURION 500 110 - 240 V AC OTC-Lichtröhre auf weißem Hintergrund für Desinfektionsanlagen, hergestellt von UV Concept GmbH.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
PURION 500 110 - 240 V AC OTC von UV Concept GmbH ist eine Desinfektionsanlage, die durch effiziente Trinkwasseraufbereitung eine hohe Trinkwasserqualität gewährleistet.
Der PURION 500 110 - 240 V AC OTC der UV Concept GmbH ist ein innovatives Gerät made in Germany, das Trinkwasseraufbereitung und Autonomie für einen autarken Lebensstil garantiert.
Eine PURION 500 110 - 240 V AC OTC-Lichtröhre auf weißem Hintergrund für Desinfektionsanlagen, hergestellt von UV Concept GmbH.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 500 110 - 240 V AC OTC

€519,00