Πόσιμο νερό μονοκατοικία 4-8 άτομα

WIR BERATEN SIE GERN!

Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle Beratung?

info@uvconcept.com

+49 3641 327 9697

ANFRAGE
Το PURION 2500 36W ταιριάζει καλύτερα για σπίτια με περισσότερα από 4 άτομα. Η ενσωματωμένη λάμπα 36W εγγυάται πλήρη απολύμανση 2.500 L/h και επίσης προστατεύει το πορτοφόλι σας μέσω αυτού του πολύ καλού λόγου απόδοσης. Το PURION 2500 36W είναι διαθέσιμο με παρακολούθηση διάρκειας ζωής, παρακολούθηση αισθητήρων και ως εξαιρετική έκδοση με μαγνητική βαλβίδα, η οποία ξεκλειδώνει μόνο την έξοδο νερού κατά τη διάρκεια της καθορισμένης εξόδου UV-C. Η ενσωματωμένη λάμπα 36W πρέπει να αλλάξει μετά από 10.000 ώρες λειτουργίας. Λόγω του ειδικού σχεδιασμού του PURION, αυτό το σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί χωρίς εργαλεία. Για μεγαλύτερες απαιτήσεις νερού, το PURION 2500 36W είναι επίσης διαθέσιμο ως η διπλή έκδοση σε όλες τις παραλλαγές εξοπλισμού.
Eine PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic UV-C-Desinfektionsanlage mit angeschlossener Lampe.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, der für UV-C-Desinfektionszwecke konzipiert und speziell für die Wasseraufbereitung, beispielsweise Trinkwasser, entwickelt wurde. Es handelt sich um die zuverlässige und effiziente PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH.
Die PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die sauberes und gereinigtes Wasser für Trinkwasserzwecke bereitstellt.
Eine blaue Lichtröhre, PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic, auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Eine PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic UV-C-Desinfektionsanlage mit angeschlossener Lampe.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, der für UV-C-Desinfektionszwecke konzipiert und speziell für die Wasseraufbereitung, beispielsweise Trinkwasser, entwickelt wurde. Es handelt sich um die zuverlässige und effiziente PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH.
Die PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die sauberes und gereinigtes Wasser für Trinkwasserzwecke bereitstellt.
Eine blaue Lichtröhre, PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC Basic, auf weißem Hintergrund.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC BASIC

€529,00

*

χωρίς παρακολούθηση
Με τη βασική εκδοχή του PURION 2500 36W, 2.500 L/h πόσιμο νερό μπορεί να προετοιμαστεί για ένα κτίριο διαμερισμάτων έτσι ώστε να μην υπάρχουν βακτηρίδια ή ιοί στο τέλος.
Das PURION 2500 36 W OTC Bundle der PURION GmbH ist eine innovative UV-C-Desinfektionsanlage, die für frisch desinfiziertes Trinkwasser sorgt.
PURION 2500 36 W OTC Bundle der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die frisch desinfiziertes Trinkwasser liefert.
Ein PURION 2500 36 W OTC Bundle Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund.
Ein Satz Schrauben und Bolzen mit einem PURION 2500 36 W OTC-Bundle der PURION GmbH sorgt für frisch desinfiziertes Trinkwasser.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 2500 36 W OTC Bundle Reinigungslösung für frisch desinfiziertes Trinkwasser, hergestellt von der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36 W OTC Bundle UV-C-Desinfektionsanlage strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus und sorgt so für frisch desinfiziertes Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Das PURION 2500 36 W OTC Bundle der PURION GmbH ist eine innovative UV-C-Desinfektionsanlage, die für frisch desinfiziertes Trinkwasser sorgt.
PURION 2500 36 W OTC Bundle der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die frisch desinfiziertes Trinkwasser liefert.
Ein PURION 2500 36 W OTC Bundle Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund.
Ein Satz Schrauben und Bolzen mit einem PURION 2500 36 W OTC-Bundle der PURION GmbH sorgt für frisch desinfiziertes Trinkwasser.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 2500 36 W OTC Bundle Reinigungslösung für frisch desinfiziertes Trinkwasser, hergestellt von der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36 W OTC Bundle UV-C-Desinfektionsanlage strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus und sorgt so für frisch desinfiziertes Trinkwasser.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36 W OTC Bundle

€749,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Εκτός από το PURION 2500 36W, αυτό το πακέτο περιλαμβάνει μια λάμπα αντικατάστασης, το κατάλληλο πλακίδιο συναρμολόγησης και ένα κιτ εξυπηρέτησης για εντατικό καθαρισμό.
Ein kleines elektronisches Gerät mit angeschlossenem Kabel, das bei der UV-C-Desinfektion für den PURION 2500 36W OTC der PURION GmbH und trinkwasser hilft.
SEO-Schlüsselwörter: Ein PURION 2500 36W Metallstab mit Griff für UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.
Überarbeiteter Satz: SEO-Schlüsselwörter: Ein PURION 2500 36 W OTC-Metallstab mit Griff für UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.
Neue Beschreibung: Die PURION 2500 36W OTC ist eine speziell für Trinkwasser entwickelte UV-C-Desinfektionsanlage der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36 W OTC-Röhre auf weißem Hintergrund, speziell entwickelt für UV-C-Desinfektionsanlagen.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Ein kleines elektronisches Gerät mit angeschlossenem Kabel, das bei der UV-C-Desinfektion für den PURION 2500 36W OTC der PURION GmbH und trinkwasser hilft.
SEO-Schlüsselwörter: Ein PURION 2500 36W Metallstab mit Griff für UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.
Überarbeiteter Satz: SEO-Schlüsselwörter: Ein PURION 2500 36 W OTC-Metallstab mit Griff für UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.
Neue Beschreibung: Die PURION 2500 36W OTC ist eine speziell für Trinkwasser entwickelte UV-C-Desinfektionsanlage der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36 W OTC-Röhre auf weißem Hintergrund, speziell entwickelt für UV-C-Desinfektionsanlagen.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36 W OTC

€649,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Λόγω της ολοκληρωμένης παρακολούθησης της ζωής, το PURION 2500 36W μπορεί να απολυμαίνει μια ροή νερού μέχρι 2.500 L/h και έτσι να διατηρείται απαλλαγμένη από βακτήρια και ιούς.
Ein kleines elektronisches Gerät mit angeschlossenem Licht, das speziell für die Wasseraufbereitung (Trinkwasser) entwickelt wurde und als PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD bezeichnet wird und von der PURION GmbH hergestellt wird.
Ein PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD-Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund mit UV-C-Desinfektionsanlagen-Technologie zur Reinigung von Trinkwasser. (PURION GmbH)
Das PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD der Purion GmbH ist ein leistungsstarkes UV-C-Desinfektionssystem, das die Qualität und Reinheit von Trinkwasser gewährleistet. Das Modell PURION 2500 36W bietet eine effektive Wasserreinigung
Eine PURION 2500 36 W UV-C-Desinfektionsanlage-Röhre, hergestellt von der PURION GmbH, die ein blaues Licht auf weißem Hintergrund ausstrahlt.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Ein kleines elektronisches Gerät mit angeschlossenem Licht, das speziell für die Wasseraufbereitung (Trinkwasser) entwickelt wurde und als PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD bezeichnet wird und von der PURION GmbH hergestellt wird.
Ein PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD-Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund mit UV-C-Desinfektionsanlagen-Technologie zur Reinigung von Trinkwasser. (PURION GmbH)
Das PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD der Purion GmbH ist ein leistungsstarkes UV-C-Desinfektionssystem, das die Qualität und Reinheit von Trinkwasser gewährleistet. Das Modell PURION 2500 36W bietet eine effektive Wasserreinigung
Eine PURION 2500 36 W UV-C-Desinfektionsanlage-Röhre, hergestellt von der PURION GmbH, die ein blaues Licht auf weißem Hintergrund ausstrahlt.
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC OPD

€939,00

*

Παρακολούθηση αισθητήρα
Η παρακολούθηση του αισθητήρα μετράται και εξάγει απευθείας και εξάγει την διαθέσιμη έξοδο UV-C. Ως αποτέλεσμα, το PURION 2500 36W έχει πλήρη έλεγχο με έξοδο 2.500 l/h ροή νερού.
Beschreibung: Ein Wasseraufbereitungssystem mit dem PURION 2500 36W Starter Wasserfilter und einer Stromversorgung von PURION GmbH zur Erfüllung von Trinkwasser-Qualitätsstandards.
Zwei PURION 2500 36W Starter-Wasserfilter auf weißem Hintergrund, die den Qualitätsstandards für Trinkwasser entsprechen und mit einer UVC-Desinfektionsanlage ausgestattet sind, hergestellt von der PURION GmbH.
PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2500 36W Starter UVC-Desinfektionsanlagen und liefert hochwertiges Trinkwasser, das strengen Qualitätsstandards entspricht.
Eine PURION 2500 36W Starter-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Beschreibung: Ein Wasseraufbereitungssystem mit dem PURION 2500 36W Starter Wasserfilter und einer Stromversorgung von PURION GmbH zur Erfüllung von Trinkwasser-Qualitätsstandards.
Zwei PURION 2500 36W Starter-Wasserfilter auf weißem Hintergrund, die den Qualitätsstandards für Trinkwasser entsprechen und mit einer UVC-Desinfektionsanlage ausgestattet sind, hergestellt von der PURION GmbH.
PURION GmbH ist ein führender Anbieter von PURION 2500 36W Starter UVC-Desinfektionsanlagen und liefert hochwertiges Trinkwasser, das strengen Qualitätsstandards entspricht.
Eine PURION 2500 36W Starter-Lichtröhre auf weißem Hintergrund. (Marke: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36W Starter

€749,00

*

Παρακολούθηση ζωής
Λόγω της ολοκληρωμένης παρακολούθησης της ζωής, το PURION 2500 36W μπορεί να απολυμαίνει μια ροή νερού μέχρι 2.500 L/h και έτσι να διατηρείται απαλλαγμένη από βακτήρια και ιούς.
Eine Wasseraufbereitungsanlage mit einer PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM UV-C-Desinfektionsanlage und einem Wasserschlauch.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, der die UV-C-Desinfektionsanlagen-Technologie zur Reinigung von Trinkwasser nutzt. Der Stab, bekannt als PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM von der PURION GmbH.
PURION UV-C-Desinfektionsanlage (PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM) zur Trinkwasserreinigung der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36W UV-C-Desinfektionsanlage, die eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund ausstrahlt. (Produkt: PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM, Marke: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.
-0%
Eine Wasseraufbereitungsanlage mit einer PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM UV-C-Desinfektionsanlage und einem Wasserschlauch.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, der die UV-C-Desinfektionsanlagen-Technologie zur Reinigung von Trinkwasser nutzt. Der Stab, bekannt als PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM von der PURION GmbH.
PURION UV-C-Desinfektionsanlage (PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM) zur Trinkwasserreinigung der PURION GmbH.
Eine PURION 2500 36W UV-C-Desinfektionsanlage, die eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund ausstrahlt. (Produkt: PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM, Marke: PURION GmbH)
Werbegrafik mit detaillierten Informationen zu den aktiven Funktionen des Kompaktsystems, einschließlich bewährter Qualität, Lebensdauer, deutscher Handwerkskunst, UV-C-Anlage, kostenlosem Support und ökologischer Sicherheit, unter Verwendung von Symbolen und Text in Blautönen von der PURION GmbH.

PURION 2500 36 W 110 - 240 V AC ESM

€1.569,00

*

μαγνητική βαλβίδα
Η ενσωματωμένη ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα εγγυάται τον έλεγχο: Αυτή η βαλβίδα ελέγχεται από την παρακολούθηση του αισθητήρα και συνεπώς αντιδρά απευθείας στην διαθέσιμη έξοδο UV-C με ροή νερού μέχρι 2.500 L/h.

Sicherheit & Qualität

HERGESTELLT IN
DEUTSCHLAND

30 TAGE KOSTENLOSE
PRODUKTRÜCKGABE

KOSTENFREIE
KUNDENBERATUNG

OFFIZIELLER PURION
HÄNDLER

Schneller Versand

Flexible Zahlung