Global Fire Fighters Germany - Stödprojekt för brandkårer 

"GFFG" använder ett expeditionsfordon med UV-dricksvattenrening för självförsörjande hjälp i regioner utan tillräcklig infrastruktur.

zur Blog Übersicht
Global Fire Fighters Germany – Feuerwehr-Hilfsprojekt 

"Global Fire Fighters Germany" (GFFG) är ett biståndsinitiativ av brandskyddsingenjörerna Jürgen Sprengel och Harald Schillegger från Dortmund. Hjälpprojektet, som är världsunikt i denna form, genomförs som en projektresa med ett fyrhjulsdrivet expeditionsfordon. Fordonet är utrustat med brandbekämpningsutrustning och räddningsmaterial och är ett rullande boende för projektteamet och fungerar också som ett första insatsfordon. I glesbefolkade regioner som inte har någon egen infrastruktur för brand- och räddningstjänst kan hjälp organiseras omedelbart vid t.ex. trafikolyckor eller medicinska nödsituationer. Projektfordonet är utrustat för veckor av självförsörjande användning långt från civilisationen och har en räckvidd på mer än 2000 kilometer.

Projektrutten följer i stort sett den panamerikanska motorvägen. På sin cirka två år långa resa från Alaska till Eldslandet fokuserar GFFG på utbildningsåtgärder för brandbekämpningssäkerhet. De skapar aktivt nätverk mellan brandkårer i givarländer och behövande länder för att initiera utrustningsstöd och förbättra den desperata situationen för de mycket motiverade men ofta helt otillräckligt utrustade brandkårerna i länderna längs projektvägen. Dessutom kommer GFFG att sprida systemet med frivilliga brandkårer enligt tysk modell och aktivt uppmuntra omvandlingen av gamla civila eller militära fordon till improviserade brandbekämpningsfordon. Initiativtagarna vill också främja internationellt brandbekämpningskamratskap och fredligt samarbete mellan folken. GFFG har förbundit sig att följa FN:s principer och agerar på ett politiskt neutralt och oberoende sätt.

 

Dricksvattenrening i ett fyrhjulsdrivet expeditionsfordon

Den planerade rutten för brandkårens biståndsprojekt går genom områden där den allmänna vattenförsörjningen är problematisk eller där det helt enkelt inte finns någon vattenförsörjning. För att projektet ska kunna genomföras är det därför viktigt att expeditionsfordonet är så självförsörjande som möjligt när det gäller vatten- och strömförsörjning. Samtidigt måste det tillgängliga utrymmet ombord användas så effektivt som möjligt, eftersom endast en begränsad dricksvattenvolym på 300 liter kan transporteras.

Vid ombyggnaden av projektfordonet var målet att utforma ett system som gör det möjligt att använda olika färskvattenkällor. En utrymmesbesparande installation, tillförlitlig och energieffektiv sterilisering av vattnet samt möjligheten att tappa upp dricksvatten utomhus var de prioriterade kraven. I den PURION 1000 från UV Concept hittade Jürgen Sprengel och Harald Schillegger ett högpresterande UV-system för vattendesinfektion som uppfyllde deras krav. Systemet säkerställer dricksvattenförsörjningen för det fyrhjulsdrivna projektfordonet.

Varför ett dricksvattensystem från UV Concept?

Vid resor till områden med dålig dricksvattenkvalitet har initiativtagarna tidigare nöjt sig med att dricka mineralvatten. Trots alla försiktighetsåtgärder blev de allvarligt sjuka under en resa i Sydostasien (Myanmar, Laos, Kambodja) och behövde läkarvård. Orsaken till infektionerna var förorenat vatten, som används för att diska på många lokala restauranger.

På vissa expeditioner genom den australiska öknen utgjorde den svåra vattenlogistiken en särskild utmaning. Vid den tidpunkten hade GFFG-expeditionsteamet ingen möjlighet att behandla vatten i de hyrda terrängfordonen, till exempel för att använda de gamla boskapsbrunnarna längs Canning Stock Route. De var därför tvungna att bära med sig stora mängder dricksvatten utöver de stora bränslereserverna. Redan då frågade sig Jürgen Sprengel och Harald Schillegger hur ett system för sterilisering av dricksvatten skulle utformas ombord på ett terrängfordon.
Det planerade projektet längs Panamericana pågår så länge att en permanent vattenförsörjning från flaskor eller dunkar är omöjlig. De viktigaste argumenten mot detta är miljöaspekterna, särskilt undvikandet av förpackningsavfall, tillgängligheten och de höga kostnaderna. Förutom rent dricksvatten för självförsörjning och distribution till utomstående behövs vatten också för daglig personlig hygien och tvätt av kläder - och detta behövs tillförlitligt på varje plats längs projektvägen, i vildmarken i Alaska såväl som i Nicaragua eller Guatemala.

Användningen av UV Concepts vattendesinfektionssystem säkerställer att rent dricksvatten av utmärkt kvalitet finns tillförlitligt tillgängligt på alla platser längs projektvägen. Och inte bara för projektteamet, utan även för andra räddningstjänster vid behov tack vare UV-systemets höga prestanda, eftersom dricksvatten kan genereras från ytvatten när som helst.

Installationen

För installationen av UV-anläggningen anlitades ett specialistföretag, enligt vilket implementeringen av UV-filtret i det befintliga systemet var okomplicerad. Därmed kunde den kompakta UV-desinfektionsanläggningen integreras perfekt i dricksvattenfilteranläggningens helhetskoncept.

Dricksvattenfiltersystemet består av flera delar. De flesta av dem är monterade på en utdragbar "filterhylla" för enkelt underhåll. Vattnet matas antingen in i dricksvattenfiltersystemet från det lokala tryckvattennätet eller sugs upp från en brunn eller ytvatten med hjälp av en lämplig dränkbar pump. Därefter strömmar det först genom en trestegs filterkaskad som består av en filterskärm, ett grovfilter och ett finfilter. På så sätt kan man vid behov även tillföra vatten som inte är fritt från suspenderade ämnen. Därefter strömmar vattnet genom filtersystemets mittpunkt, ett PURION 1000 UV-filter. Bakom detta finns ett litet vattenutlopp i sidled. Detta används för att dränera vattnet tills UV-lampans arbetstemperatur har uppnåtts. Här kan också kvaliteten på det filtrerade vattnet kontrolleras, åtminstone grovt, med hjälp av en TDS-testare. Till detta sidoutlopp kan även en leveransslang anslutas och filtrerat vatten kan levereras till tredje part. Om sidoutloppet är stängt leds det filtrerade vattnet in i dricksvattentanken. Färskt Det förfiltrerade vattnet hålls friskt i dricksvattentanken med hjälp av silvernät. Ett kolfilter är placerat bakom tryckutjämningskärlet i huvudfördelaren för dricksvatten. Det finns en separat kran i köksenheten enbart för dricksvatten. Detta är återigens skyddas av ett slutfilter (keramiskt element med 0,1 μm genomströmningsstorlek) för att förhindra återkontaminering av dricksvattenledningen. En särskild egenskap hos projektfordonet är att vatten också kan pumpas ur dricksvattentanken till släckvattentanken för att försörja ett släckningssystem med vattendimma. Det mycket känsliga släckningssystemet med vattendimma fungerar endast korrekt med tillförlitligt filtrerat vatten. Denna jämförelsevis höga kostnad beror på kravet att kunna använda färskvatten för vårt projekt överallt där det finns tillgängligt. Rent dricks- och processvatten är ju av grundläggande betydelse för projektteamets hälsa och därmed för projektets framgång.

Varför UV-koncept?

Jürgen Sprengel och Harald Schillegger blev först varse UV Concept genom en sökning på internet och förde sedan intensiva diskussioner med WM Aquatec och Dr Wipprich, VD för WM Aquatec, under planeringen av dricksvattenfilteranläggningen. PURION GmbH.

GFFG-teamet skulle när som helst välja en UV Concept-produkt igen. Den utmärkta rådgivningen i kombination med tekniken och marknadsledarskapet inom mobil UV-dricksvattensterilisering och, sist men inte minst, de enastående och högkvalitativa tekniska lösningarna, var mer än övertygande.

Unsere passenden Produkte

Mit dem PURION 400 OTC Bundle von PURION GmbH können Sie eine UV-C-Lampe verwenden, um entkeimtes Trinkwasser zu erhalten. Dieses innovative Gerät kann auch in kleinen Fahrzeugen verwendet werden.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe, die zur Entkeimung von Trinkwasser verwendet wird. Es kann in kleinen Fahrzeugen betrieben werden. (Marke: PURION GmbH)
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von der Marke PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert. Es kann ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist.
Das PURION 400 OTC Bundle ist ein innovatives Gerät der PURION GmbH, das speziell für die Reinigung von Wasser entwickelt wurde. Mit seiner leistungsstarken UV-C-Lam
Das PURION 400 OTC Bundle, ein UV-C-Lampengerät der PURION GmbH, sorgt für entkeimtes Trinkwasser, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Dazu kommt ein
Ein Satz PURION 400 OTC Bundle-Schrauben und Bolzen mit Metallring, konzipiert für kleine Fahrzeuge, die ohne externe Stromquelle betrieben werden können, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein PURION 400 OTC Bundle, das mit Kleinfahrzeugen ohne externe Stromquelle betrieben werden kann, strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus. Diese Technologie stellt sicher, dass der Markenname PURION GmbH eine effektive und effiziente Funktionalität bietet.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die kleine Fahrzeuge ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist, wird mit entkeimtem Trinkwasser versorgt.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert und ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Es
Mit dem PURION 400 OTC Bundle von PURION GmbH können Sie eine UV-C-Lampe verwenden, um entkeimtes Trinkwasser zu erhalten. Dieses innovative Gerät kann auch in kleinen Fahrzeugen verwendet werden.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe, die zur Entkeimung von Trinkwasser verwendet wird. Es kann in kleinen Fahrzeugen betrieben werden. (Marke: PURION GmbH)
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von der Marke PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert. Es kann ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist.
Das PURION 400 OTC Bundle ist ein innovatives Gerät der PURION GmbH, das speziell für die Reinigung von Wasser entwickelt wurde. Mit seiner leistungsstarken UV-C-Lam
Das PURION 400 OTC Bundle, ein UV-C-Lampengerät der PURION GmbH, sorgt für entkeimtes Trinkwasser, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Dazu kommt ein
Ein Satz PURION 400 OTC Bundle-Schrauben und Bolzen mit Metallring, konzipiert für kleine Fahrzeuge, die ohne externe Stromquelle betrieben werden können, hergestellt von der PURION GmbH.
Ein PURION 400 OTC Bundle, das mit Kleinfahrzeugen ohne externe Stromquelle betrieben werden kann, strahlt eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund aus. Diese Technologie stellt sicher, dass der Markenname PURION GmbH eine effektive und effiziente Funktionalität bietet.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die kleine Fahrzeuge ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist, wird mit entkeimtem Trinkwasser versorgt.
Das PURION 400 OTC Bundle ist eine UV-C-Lampe von PURION GmbH, die entkeimtes Trinkwasser liefert und ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist. Es

PURION 400 OTC-paket

€639,00
Eine PURION Tropenbox mit Edelstahlgehäuse, Wasserfiltersystem und UV-C-Desinfektionsanlage im Inneren, hergestellt von der PURION GmbH.
Die PURION Tropenbox der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die sich ideal für den Einsatz im Trinkwassersystem eignet. Zur wirksamen Behandlung kann es auch in der Tropenbox eingesetzt werden.
Eine PURION Tropenbox mit Wasserpumpe und UV-C-Desinfektionsanlage im Inneren. (Markenname: PURION GmbH)
Eine Lichtröhre der PURION Tropenbox UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.
Eine PURION Tropenbox mit Edelstahlgehäuse, Wasserfiltersystem und UV-C-Desinfektionsanlage im Inneren, hergestellt von der PURION GmbH.
Die PURION Tropenbox der PURION GmbH ist eine UV-C-Desinfektionsanlage, die sich ideal für den Einsatz im Trinkwassersystem eignet. Zur wirksamen Behandlung kann es auch in der Tropenbox eingesetzt werden.
Eine PURION Tropenbox mit Wasserpumpe und UV-C-Desinfektionsanlage im Inneren. (Markenname: PURION GmbH)
Eine Lichtröhre der PURION Tropenbox UV-C-Desinfektionsanlage auf weißem Hintergrund.

PURION Tropisk låda

€2.199,00
Ein PURION Mobile Concept OTC-Wasseraufbereitungssystem mit UV-Anlage auf weißem Hintergrund.
Eine PURION Mobile Concept OTC-Maschine mit langlebigen Komponenten, blauen Ventilen und daran befestigten Schläuchen zur mobilen Wasseraufbereitung.
Eine Maschine mit angeschlossenem Schlauch, ausgestattet mit langlebigen Komponenten und einer UV-Anlage zur effizienten mobilen Wasseraufbereitung, das PURION Mobile Concept OTC der PURION GmbH.
Ein mobiles PURION Mobile Concept OTC-System mit einem blauen Filter und zwei blauen Schläuchen mit langlebigen Komponenten.
Ein PURION Mobile Concept OTC-Wasseraufbereitungssystem mit UV-Anlage auf weißem Hintergrund.
Eine PURION Mobile Concept OTC-Maschine mit langlebigen Komponenten, blauen Ventilen und daran befestigten Schläuchen zur mobilen Wasseraufbereitung.
Eine Maschine mit angeschlossenem Schlauch, ausgestattet mit langlebigen Komponenten und einer UV-Anlage zur effizienten mobilen Wasseraufbereitung, das PURION Mobile Concept OTC der PURION GmbH.
Ein mobiles PURION Mobile Concept OTC-System mit einem blauen Filter und zwei blauen Schläuchen mit langlebigen Komponenten.

PURION Mobilt koncept OTC

€2.959,00

Sie haben eine individuelle Frage? Nutzen Sie unsere Supportmöglichkeiten für passende Antworten! 

Kontaktformular

weiter