Kompakt pool

Kan denna enhet överhettas?

PURION poolsystem har inga problem med överhettning om UVC-systemet är påslaget men det inte finns något vattenflöde.

Hur vet jag vilket UV-C-system som är rätt för mig?

För optimal effekt rekommenderar vi att hela poolinnehållet cirkuleras minst tre gånger per dag. Systemet bör dock vara i drift minst 8 timmar per dag för att säkerställa tillräcklig luftning och filtrering. Vår kundtjänst hjälper dig gärna att bestämma lämplig dimensionering.

Hur länge måste systemet vara igång för att hålla en pool fri från alger?

Det finns en enkel beräkning för detta: Poolinnehållet bör flöda genom UV-C-systemet minst tre gånger per dag för att döda en stor del av algerna genom lämplig blandning. Om algtillväxten ökar, t.ex. under perioder med extremt solljus eller efter kraftiga regn eller åskväder, rekommenderar vi att cirkulationshastigheten ökas till fyra gånger per dag. Oavsett cirkulationshastighet rekommenderar vi att systemet används minst 8 timmar per dag för att säkerställa tillräcklig luftning och filtrering.

Krävs det dessutom klor för poolrengöring?

Om alla tre grundläggande rekommendationer för användning av UV-C-system i poolområdet beaktas, kan poolen drivas helt utan klor. Vid behov rekommenderas en selektiv användning av ett biologiskt flockningsmedel. Våra högkvalitativa UV-C-lampor tillåter dock en kombination av klor och UV-C, eftersom inget ozon bildas, vilket skulle vara reaktivt med klor.

Vad utmärker UV-C-systemen från PURION?

De högkvalitativa UV-C-lamporna från märket PURION har lång livslängd och är mycket kraftfulla. De producerar ett mycket högt UV-C-innehåll. De lampor som vi använder i poolområdet används även i andra system för dricksvattenrening. De UV-lampor som används avger ingen strålning under 250 nm, vilket utesluter bildandet av giftigt ozon. Det innebär att PURION-system kan användas i kombination med andra behandlingsprocesser som t.ex. använder klor.

Vilka är kraven för den elektriska installationen?

Våra kompakta system kan drivas via vanliga uttag, som är säkrade med 10A eller 16A som är vanligt i hushåll. Helst ska dessa också skyddas med en separat FI/LS-brytare som är konstruerad för 30mA eller bättre 10mA.

Rekommenderar ni användning av ozon?

Nej, ur vår synvinkel bör ozon inte användas i poolområden under några omständigheter. Ozon är mycket giftigt. Överflödigt ozon måste förstöras igen med stora kostnader, och det är vanligtvis oklart hur mycket ozon som finns kvar. Dessutom reagerar ozon med klor, så att effekten av båda processerna reduceras kraftigt. Billigt tillverkade UV-lampor avger ofta även strålning under 250 nm, vilket kan leda till att ozon bildas. Detta är uteslutet i PURION-systemen.

Varför måste UV-C-lampan bytas ut efter 10 000 timmar trots att den fortfarande fungerar?

Varje UV-C-lampa har en tekniskt betingad minskning av UV-C-produktionen. Tillverkaren garanterar att systemet fortfarande uppnår 60 % UV-C-effekt efter 10 000 timmar. De uppgifter som anges för systemen hänvisar alltid till denna effekt på 60 %. Efter en drifttid på 10 000 timmar fortsätter dock effektminskningen att öka. Lampan fungerar alltså fortfarande, men det finns inte längre tillräckligt med UV-C-effekt för ett optimalt desinfektionsresultat.

När behöver jag livstidsövervakning?

Livstidsövervakning rekommenderas för alla användare som inte låter systemet vara påslaget hela tiden. Det rekommenderas att lampan byts ut var 10 000:e timme, eftersom tillverkaren inte garanterar prestanda utöver detta, dvs. den mängd UV-C-strålningsdos som krävs för säker desinfektion.