Värmepumpar och PURION UVC-desinfektionssystem: Effektivitet och säkerhet vid legionellakontroll

Upptäck den effektiva kombinationen av värmepumpar och PURION UVC-desinfektionssystem för säker och tillförlitlig legionellakontroll

zur Blog Übersicht
Wärmepumpen und PURION UVC-Desinfektionsanlagen: Effizienz und Sicherheit in der Legionellenbekämpfung

1.) Legionella är vattenburna bakterier som utgör en allvarlig hälsorisk. De trivs i varma, fuktiga miljöer och kan orsaka allvarliga luftvägssjukdomar som legionärssjuka hos människor. Legionella kan föröka sig snabbt i varmvatteninstallationer, som de som finns i många byggnader, särskilt om vattnet inte desinficeras tillräckligt. Kraven på vattenhygien är därför lagstadgade i många länder och det är mycket viktigt att fastighetsägare och fastighetsförvaltare använder säkra och effektiva lösningar för vattendesinfektion.

2.) Värmepumpar är en energieffektiv och miljövänlig metod för varmvattenberedning. De utnyttjar den befintliga värmen i miljön för att värma upp vatten till en behaglig temperatur. Värmepumpar har dock en nackdel när det gäller vattendesinfektion: de kan ofta inte värma upp vattnet till en temperatur som är tillräckligt hög för att döda legionella. Termisk desinfektion kräver temperaturer på minst 60 grader Celsius - en temperatur som värmepumpar endast kan uppnå med en avsevärd mängd energi. Detta kan omintetgöra värmepumparnas energieffektivitetsfördelar och öka driftskostnaderna.

3.) Det är här UVC-desinfektionssystemet från PURION kommer in i bilden. Det möjliggör tillförlitlig desinfektion av vattnet utan behov av en hög varmvattentemperatur. Användningen av UV-C-ljus säkerställer effektiv desinfektion med extremt låg strömförbrukning. Den PURION systemen kan installeras direkt i cirkulationskretsen efter varmvattenberedaren, vilket möjliggör kontinuerlig desinfektion av vattnet och gör installationen enkel och okomplicerad. På så sätt förblir värmepumpen i sin mest effektiva inställning utan att kompromissa med vattenhygienen. Med fokus på kvalitet och tillförlitlighet är PURION UVC-desinfektionssystemen från UV Concept GmbH en säker, effektiv och kostnadseffektiv lösning för bekämpning av legionella.

Unsere passenden Produkte

Der Satz könnte wie folgt ersetzt werden:
„PURION DVGW Zert. purion purion purion purion purion ist eine UVC-Anlage, die von der PURION GmbH für die Desinfektion von Trinkwasser zertifiziert ist.
Eine Vakuumpumpe der PURION GmbH mit angeschlossenem Kabel, konzipiert für UVC-Anlagen und zertifiziert für die Desinfektion von Trinkwasser. Der Produktname ist PURION DVGW Zert.
Die PURION GmbH ist ein zertifiziertes Unternehmen, das sich auf die PURION DVGW-Zertifizierung spezialisiert hat. Verwendung einer UVC-Anlage zur Desinfektion von Trinkwasser.
Ein PURION DVGW Zert. Anlage, zertifiziert für die Desinfektion von Trinkwasser, mit blauer Lichtröhre auf weißem Hintergrund.
Der Satz könnte wie folgt ersetzt werden:
„PURION DVGW Zert. purion purion purion purion purion ist eine UVC-Anlage, die von der PURION GmbH für die Desinfektion von Trinkwasser zertifiziert ist.
Eine Vakuumpumpe der PURION GmbH mit angeschlossenem Kabel, konzipiert für UVC-Anlagen und zertifiziert für die Desinfektion von Trinkwasser. Der Produktname ist PURION DVGW Zert.
Die PURION GmbH ist ein zertifiziertes Unternehmen, das sich auf die PURION DVGW-Zertifizierung spezialisiert hat. Verwendung einer UVC-Anlage zur Desinfektion von Trinkwasser.
Ein PURION DVGW Zert. Anlage, zertifiziert für die Desinfektion von Trinkwasser, mit blauer Lichtröhre auf weißem Hintergrund.

PURION DVGW Zert.

€2.989,00
Das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH bietet eine wirksame UV-C-Desinfektion gegen Legionellen.
Das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH nutzt UV-C-Desinfektion zur wirksamen Legionellenbekämpfung.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, ausgestattet mit UV-C-Desinfektionstechnologie zur Vernichtung von Legionellen und Gewährleistung der Wasserreinheit, dargestellt durch das fortschrittliche PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH.
Eine wirksame Reinigungslösung, PURION 2500 H OTC Bundle, kombiniert mit einem Paar blauen Handschuhen für optimalen Schutz bei der UV-C-Desinfektion gegen Legionellen.
Ein Satz Schrauben und Bolzen mit Metallring für das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH Legionellen UV-C-Desinfektion-Anlage.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund, die UV-C-Desinfektion zur effektiven Legionellen- und PURION 2500 H OTC Bundle-Reinigung von PURION GmbH nutzt.
Das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH bietet eine wirksame UV-C-Desinfektion gegen Legionellen.
Das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH nutzt UV-C-Desinfektion zur wirksamen Legionellenbekämpfung.
Ein Metallstab mit Griff auf weißem Hintergrund, ausgestattet mit UV-C-Desinfektionstechnologie zur Vernichtung von Legionellen und Gewährleistung der Wasserreinheit, dargestellt durch das fortschrittliche PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH.
Eine wirksame Reinigungslösung, PURION 2500 H OTC Bundle, kombiniert mit einem Paar blauen Handschuhen für optimalen Schutz bei der UV-C-Desinfektion gegen Legionellen.
Ein Satz Schrauben und Bolzen mit Metallring für das PURION 2500 H OTC Bundle der PURION GmbH Legionellen UV-C-Desinfektion-Anlage.
Eine blaue Lichtröhre auf weißem Hintergrund, die UV-C-Desinfektion zur effektiven Legionellen- und PURION 2500 H OTC Bundle-Reinigung von PURION GmbH nutzt.

PURION 2500 H OTC-paket

€1.199,00
Der Satz lautet: Das PURION 1000 H OTC Bundle der PURION GmbH nutzt die UV-C-Desinfektionstechnologie, um Legionellen effektiv zu beseitigen und gleichzeitig stromsparend zu sein.
PURION 1000 H OTC Bundle, entwickelt von der PURION GmbH, ist eine stromsparende Desinfektionslösung, die Legionellen durch UV-C-Desinfektionstechnologie effektiv beseitigt.
Das PURION 1000 H OTC Bundle der PURION GmbH ist eine stromsparende Lösung, die UV-C-Desinfektion zur wirksamen Bekämpfung von Legionellen nutzt.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 1000 H OTC Bundle Reinigungslösung für UV-C-Desinfektion der PURION GmbH.
Ein Satz PURION 1000 H OTC Bundle Schrauben und Bolzen mit stromsparendem Metallring. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 1000 H OTC Bundle-Lichtröhre auf weißem Hintergrund.
Der Satz lautet: Das PURION 1000 H OTC Bundle der PURION GmbH nutzt die UV-C-Desinfektionstechnologie, um Legionellen effektiv zu beseitigen und gleichzeitig stromsparend zu sein.
PURION 1000 H OTC Bundle, entwickelt von der PURION GmbH, ist eine stromsparende Desinfektionslösung, die Legionellen durch UV-C-Desinfektionstechnologie effektiv beseitigt.
Das PURION 1000 H OTC Bundle der PURION GmbH ist eine stromsparende Lösung, die UV-C-Desinfektion zur wirksamen Bekämpfung von Legionellen nutzt.
Ein Paar blaue Handschuhe und eine Flasche PURION 1000 H OTC Bundle Reinigungslösung für UV-C-Desinfektion der PURION GmbH.
Ein Satz PURION 1000 H OTC Bundle Schrauben und Bolzen mit stromsparendem Metallring. (Marke: PURION GmbH)
Eine blaue PURION 1000 H OTC Bundle-Lichtröhre auf weißem Hintergrund.

PURION 1000 H OTC-paket

€859,00

Sie haben eine individuelle Frage? Nutzen Sie unsere Supportmöglichkeiten für passende Antworten! 

Kontaktformular

weiter